วิธีการชำระเงินค่าตั๋วผ่าน จุดชำระเงิน เอ็มเปย์ สเตชั่น

1. หลังจากกรอกข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกวิธีการชำระเงินด้วยจุดชำระเงิน เอ็มเปย์ สเตชั่น

Choose how to pay

 

2. นำ REF Code ไปจ่ายที่จุดชำระเงิน เอ็มเปย์ สเตชั่น

mPay Station

4. เมื่อคุณจ่ายเงินแล้ว คุณจะได้รับอีเมลล์ตั๋วของคุณ (ถ้าคุณหาตั๋วในอีเมลล์ของคุณไม่เจอ กรุณาเช็คใน Junk Mail)