วิธีการชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร (ATM)

1. หลังจากกรอกข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกวิธีการชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร (ATM)

Choose how to pay

 

2. นำ REF Code ไปจ่ายที่ ATM

* ถ้าชำระผ่านช่องทางธนาคาร (ATM/Internet Banking) จำนวนเงินที่ชำระได้จะอยู่ระหว่าง 300 – 3,000 บาทเท่านั้น และธนาคารที่รับชำระได้แก่ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารธนชาต

Payment

 

3. คุณสามารถเช็ควิธีการจ่ายผ่าน ATM ของแต่ละธนาคารได้ผ่าน http://www.ais.co.th/mpay/online.html

4. เมื่อคุณจ่ายเงินแล้ว คุณจะได้รับอีเมลล์ตั๋วของคุณ (ถ้าคุณหาตั๋วในอีเมลล์ของคุณไม่เจอ กรุณาเช็คใน Junk Mail)